Wat onze kinderen leren

In 2015-2016 hebben wij veel onderzoek gedaan m.b.t. het anders organiseren van onderwijs. We willen graag, ook op een kleine dorpsschool, goed en toekomstbestendig onderwijs bieden. In de Nieuwsbrieven en d.m.v. een ouderavond hebben we de ouders/verzorgers bij dit proces betrokken. Uitkomst van dit proces is dat we in 2016-2017 zijn gestart met unitonderwijs. We willen toegroeien naar een model waarbij de schotten tussen de leerjaren verdwijnen en kinderen vanuit de eigen mogelijkheden hun eigen ontwikkelingslijn kunnen volgen.

Dit is een groeimodel waar we in de komende jaren stapsgewijs naar toe gaan werken.

Organisatie in 2017-2018

Op de Tweestroom werken we in units:

  • In unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar (ongeveer leerjaar 1-2-3).
  • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar (ongeveer leerjaar 4-5).
  • In Unit 3 zitten kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar (ongeveer leerjaar 6-7-8).

Omdat de “schotten” tussen de leerjaren steeds meer zullen verdwijnen, zullen de kinderen steeds minder vaak bij instructies op leerjaar ingedeeld worden en steeds meer op onderwijsbehoefte.

Leerkrachten geven veel instructies middels vakadoptie (1 leerkracht geeft bijv. taal of spelling aan meerdere leerjaren). Kinderen krijgen instructie op geplande tijden/plaatsen volgens het instructierooster. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek.

De dag ziet er als volgt uit:

8.20-8.30        Inloop

8.30-8.45        Start in eigen unit

8.45-11.30      Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en

werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.

Kinderen plannen zelf eten/drinken.

10.00-10.15   Ochtendpauze voor alle kinderen

11.30-11.45   Afsluiting in eigen unit

11.45-13.00   Middagpauze

12.50-13.00   Inloop

13.00-13.30   Start in eigen unit

13.30-15.00   Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en

werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.

15.00-15.15   Afsluiting in eigen unit