Onderwijs op maat op De Tweestroom

Ononderbroken ontwikkeling

 

In 2016-2017 zijn we gestart met ons nieuwe onderwijsconcept. We willen toegroeien naar een organisatie waarin de “schotten” tussen de leerjaren wegvallen en de kinderen werken aan doelen en leerstofonderdelen die passen bij de volgende stap in hun eigen ontwikkeling.

Dit is een proces en dit schooljaar gaan we de eerste stappen zetten om steeds meer aan bovenstaande tegemoet te kunnen komen.

 

De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit verder te bereiken gaan we dit schooljaar starten met het Formatieve Assessment en het bevorderen van de groeimindset.

Het Formatieve Assessment is een werkwijze waarbij het leerproces centraal staat. Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet afzet tegen de resultaten van andere leerlingen, maar dat je kijkt naar eerdere resultaten van de leerling. Je richt je dus op de persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:

  • Wat het leerdoel is: wat ga ik leren?
  • Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
  • Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?

 

Bij rekenen zetten we bovenstaande werkwijze al in. De kinderen werken aan rekendoelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Ze werken aan persoonlijke rekendoelen na analyse van de citorekentoetsen (deze worden elk kwartaal en op beheersingsniveau gemaakt) en aan unitdoelen.

Op unitniveau werken alle kinderen kinderen gedifferentieerd aan rekendoelen op verschillende niveaus binnen de rekendomeinen. Hierbij is het heel belangrijk dat we steeds starten op “concreet” niveau (handelen) en zo verder werken naar “formeel” niveau (de som). De unitdoelen (ook voor andere vakken) zijn zichtbaar in elke unit in de “Doelenzee”.

Zie verder ook het onderdeel Rekenen en wiskunde in deze schoolgids.

 

Elk halfjaar (voor rekenen elk kwartaal) worden met het team de school- en groepsopbrengsten met elkaar besproken. Gerichte adviezen en tips uit de analyse worden meegenomen in de planning voor de volgende periode.

 

Dit schooljaar zullen onze kinderen voor de instructies soms op leerjaar ingedeeld worden en soms al op onderwijsbehoefte (bijv. technisch lezen, rekenen). Bovenstaande werkwijze zal verder uitgebreid worden naar de andere vakken.