Voortgezet onderwijs

Er komt een moment waarop uw kind de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs. Deze stap vormt een belangrijk moment in de schoolloopbaan en het leven van uw kind.
Wij begeleiden uw kind bij de keuze voor een volgende school en we bereiden het voor op het zetten van deze stap.
Door de kennis die wij in de loop der jaren van uw kind hebben opgebouwd, zijn wij ervaren en deskundig geraakt in het uitbrengen van het realistisch schooladvies. Daarbij kijken we behalve naar het vermogen om te kunnen leren ook naar de interesse, de houding en de motivatie van uw kind voor schoolse zaken.

De specifieke voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8.
De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze kunnen een aantal scholen bezoeken. Voor de ouders is er medio januari een algemene informatiebijeenkomst.

In februari wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. Aan het begin van elk jaar hebben alle scholen van voortgezet onderwijs open avonden/dagen die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. Bij de meeste voortgezet onderwijsscholen moet u uw kind in maart aangemeld hebben.

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen:

  • het advies van de basisschool
  • de uitslagen van de CITO-toetsen
  • en het rapport van leerjaar 8.

Advies van de school

Het advies van de mentorleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. De leerkracht heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en uw kind.
Uit de ervaring blijkt dat de scholen voor voortgezet onderwijs het advies van de basisschool als heel belangrijk zien.

Eind CITO-toets

Met de Eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriƫntatie. De bedoeling ervan is onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Eindtoets een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. Jaarlijks leggen we verantwoording af over de resultaten van de school in de Nieuwsbrief en in deze schoolgids