De resultaten van ons onderwijs

Cito Eindtoets

 

Op een kleine school – met weinig deelnemende kinderen – de verschillen in de leerling-scores direct van invloed zijn op de gemiddelde schoolscore. Vandaar dat wij om een goed beeld te geven de scores van 5 jaar laten zien.

Ons streven is om de Eindtoetsscores minimaal op het Landelijk Gemiddelde te krijgen.

Het landelijk gemiddelde is in 2017 535,1. Dat betekent dat De Tweestroom het streefdoel weer gehaald heeft en zelfs weer boven het landelijk gemiddelde zit.

 

De analyse van de tussen-en eindopbrengsten geeft aan dat we weer sterk in rekenen zijn.

Voorgaande jaren waren begrijpend lezen en spelling aandachtspunten. Spelling blijft een aandachtspunt, maar bij begrijpend lezen zien we dat de scores zowel bij de tussen- als de eindopbrengsten heel goed vooruit zijn gegaan. Aangezien dit zo’n belangrijk vakgebied is, zijn we daar erg blij mee. Volgend schooljaar zullen we moeten proberen om deze vooruitgang vast te houden.

Hieronder ziet u de schoolscore van de laatste 5 jaren van de Cito-Eindtoets:

Vervolgonderwijs

De laatste 3 jaar zijn de leerlingen van onze school naar de volgende richtingen binnen het vervolgonderwijs doorgestroomd: