Behoud Peuterspeelzalen

In de krant stond een artikel over de peuterspeelgroep die een permanente plaats heeft in onze school.
Natuurlijk zijn wij er trots op dat het gelukt is om de ouders van onze peuters een structurele oplossing te kunnen bieden.

Lees hier meer over in het artikel op deze pagina.