Het team Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen
op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen
tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 – 144 71 11.