Welkom bij basisschool
De Tweestroom

 

Waar leerlingen echt eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling!

Wij zijn innovatieve dorpsschool met toekomstgericht onderwijs!

SlimFitschool

Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Afhankelijk van de grootte van de school worden reguliere klassen vervangen door ‘units’. Omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet binnen de units, krijgen de leerlingen passend onderwijs aangeboden.

Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog en minder werkdruk.

Meer weten?

Verbinding door samenwerking

Op de Tweestroom verbinden wij iedereen binnen de school en daarbuiten. Binnen door continue samenwerking in het team; tussen leraren, kinderen en ouders. Kinderen voelen zich verbonden met alle kinderen van de school door de dagelijkse gezamenlijke momenten en het leren van en met elkaar.
Buiten de school leggen we verbinding met het dorp en de omgeving door samen te werken. We maken voor de kinderen duidelijk dat er een verbinding is tussen dat wat ze leren op school, de dagelijkse praktijk en hun verdere leven.

Eigenaarschap in leren en ontwikkeling

Wij geven de kinderen eigenaarschap in hun leren en ontwikkeling. We leren de kinderen probleemoplossend handelen in sociale- en werksituaties. De kinderen leren dit onder andere door middel van reflecteren op zichzelf, verantwoordelijkheid nemen, zorg dragen voor omgeving en materiaal, probleemoplossend denken en het stellen van doelen.

Betrokkenheid bij persoonlijke ontwikkeling

Groeien is wat kinderen bij ons doen, vooral door het ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke
mogelijkheden en talenten. We hebben oog voor de individuele ontwikkeling in de breedste zin en het welbevinden van kinderen.
Kinderen worden betrokken bij hun ontwikkeling door het stellen en bespreken van persoonlijke leerdoelen tijdens een kindgesprek met hun mentorleraar en tijdens een ontwikkelgesprek tussen kind-ouder-leraar.

Uitdagende leeromgeving

Ontwikkeling en uitdaging zijn niet los van elkaar te zien.
Rekening houdend met talenten van kinderen en hun leerbehoeften willen we kinderen uitdagen om te leren.
Daarbij is een uitdagende leeromgeving zowel binnen als buiten essentieel. Binnen zijn er leerpleinen, open klaslokalen en hoeken passend bij het thema dat schoolbreed wordt aangeboden.
Buiten een groen schoolplein met een moestuin, verschillende natuurlijke speelmogelijkheden en lesplekken.

Benieuwd naar onze school?