Kenmerkend voor onze school is:

  • Onze school is een kleine dorpsschool.
  • Wij zijn een SlimFitschool
  • De gemeenschapszin is groot. Het team, leerlingen, ouders, oudervereniging, medezeggenschapsraad, dorp, parochie, peuterspeelzaal, verenigingen en allerlei instanties dragen de gemeenschappelijke zorg voor elkaar. Wij zijn geen eiland binnen deze omgeving.
  • De school is klein en daardoor zijn de leerlingen op elkaar aangewezen. Er heerst een grote verdraagzaamheid tussen de kleine groepen van verschillende leeftijden.
  • De werksfeer is rustig.
  • De inzet van de ouders is erg groot.

Onze organisatie

Op de Tweestroom werken we in units:

  • In unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar (ongeveer leerjaar 1-2-3-4).
  • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar (ongeveer leerjaar 5-6-7-8).

Omdat de “schotten” tussen de leerjaren steeds meer zullen verdwijnen, zullen de kinderen steeds minder vaak bij instructies op leerjaar ingedeeld worden en steeds meer op onderwijsbehoefte.

Leerkrachten geven veel instructies middels vakadoptie (1 leerkracht geeft bijv. taal of spelling aan meerdere leerjaren). Kinderen krijgen instructie op geplande tijden/plaatsen volgens het instructierooster. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek.

We werken op onze school met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De dag ziet er als volgt uit:
8.20-8.30        Inloop
8.30-8.45        Start in eigen unit
8.45-11.30      Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak. Kinderen plannen zelf eten/drinken.
10.00-10.15   Ochtendpauze voor alle kinderen
10.15-12.00  Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.
12.00-12.30  Middagpauze voor alle kinderen
13.45-14.00  Afsluiting in eigen unit