Onze school

Kenmerkend voor onze school is vooral:

  • Onze school is een kleine dorpsschool.
  • Wij zijn een SlimFitschool: http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/over-iio/de-5-iio-experimenten/aan-de-slag-met-slimfit/
  • De gemeenschapszin is groot. Het team, leerlingen, ouders, oudervereniging, medezeggenschapsraad, dorp, parochie, peuterspeelzaal, verenigingen en allerlei instanties dragen de gemeenschappelijke zorg voor elkaar. Wij zijn geen eiland binnen deze omgeving.
  • De school is klein en daardoor zijn de leerlingen op elkaar aangewezen. Er heerst een grote verdraagzaamheid tussen de kleine groepen van verschillende leeftijden.
  • De werksfeer is rustig.
  • De inzet van de ouders is erg groot.

 

In 2015-2016 hebben wij veel onderzoek gedaan m.b.t. het anders organiseren van onderwijs. We willen graag, ook op een kleine dorpsschool, goed en toekomstbestendig onderwijs bieden. In de Nieuwsbrieven en d.m.v. een ouderavond hebben we de ouders/verzorgers bij dit proces betrokken.

Uitkomst van dit proces is dat we in 2016-2017 zijn gestart met unitonderwijs volgens het zgn SlimFit model.

We willen toegroeien naar een model waarbij de schotten tussen de leerjaren verdwijnen en kinderen vanuit de eigen mogelijkheden hun eigen ontwikkelingslijn kunnen volgen.

Zie ook het model in de link: http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/04/164.002_SlimFit_Flyers_A6_WT04.pdf

Wij zijn bezig om te ontwikkelen naar veld 9. Dit is een groeimodel waar we in de komende jaren stapsgewijs naar toe gaan werken.

Onze organisatie in 2019-2020

 

Op de Tweestroom werken we in units:

  • In unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar (ongeveer leerjaar 1-2-3).
  • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar (ongeveer leerjaar 4-5-6).
  • In Unit 3 zitten kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar (ongeveer leerjaar 7-8).

Omdat de “schotten” tussen de leerjaren steeds meer zullen verdwijnen, zullen de kinderen steeds minder vaak bij instructies op leerjaar ingedeeld worden en steeds meer op onderwijsbehoefte.

Leerkrachten geven veel instructies middels vakadoptie (1 leerkracht geeft bijv. taal of spelling aan meerdere leerjaren). Kinderen krijgen instructie op geplande tijden/plaatsen volgens het instructierooster. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek.

Sinds schooljaar 2018-2019 werkt de school met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De dag ziet er als volgt uit:
8.20-8.30        Inloop
8.30-8.45        Start in eigen unit
8.45-11.30      Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak. Kinderen plannen zelf eten/drinken.
10.00-10.15   Ochtendpauze voor alle kinderen
10.15-12.00  Instructies en werken: kinderen krijgen instructies volgens rooster en werken de rest van de tijd aan hun dag/weektaak.
12.00-12.30  Middagpauze voor alle kinderen
13.45-14.00  Afsluiting in eigen unit

 

Impressie van ons schoolgebouw