Algemene documenten

De Tweestroom

Groeisaam

Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam (www.groeisaampo.nl). Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Protocol schorsing en verwijdering
  • Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)