Onze ouderraad

Leden

Nienke Huttinga – Voorzitter 
Moeder van Ezra Huttinga (Unit 1)

Ilse Hellema – de Vries – Penningmeester
Moeder van Ivar Hellema  (Unit 1)

Corine Broekman – Secretaris 
Moeder van Noud, Luuk en Daan van den Heuvel (Unit 1 en 2)

Olivera Story – lid 
Moeder van Aron en Ruth Story (Unit 1 en 2)

Charlotte Hulsen – van Wamel – lid
Moeder van Teun Hulsen (Unit 1)

Christiane Rode – lid
Moeder van Lennard Prenger (Unit 2)

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Het is wettelijk vastgelegd dat er op elke school een MR moet zijn.

Doelstelling

De doelstelling van de MR is om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is het van groot belang om het onderwijs in zijn totaliteit en in het bijzonder van de eigen school, zowel inhoudelijk als organisatorisch nauwlettend te volgen.

Rechten

De medezeggenschapsraad kent 2 soorten rechten:

· Instemmingsrecht

Hiermee kan men instemmen of juist een te nemen besluit tegen houden. Het bestuur heeft immers instemming c.q. goedkeuring van de MR nodig om verder te kunnen en mogen gaan. Bijvoorbeeld; schoolgids, onderwijstijd, formatie, schoolplan, veiligheid.

· Adviesrecht

Als MR mag je gevraagd of ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken het schoolbestuur verplicht is advies of instemming te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld; vakantierooster, begroting, formatie en het jaarverslag.