Basisschool de Tweestroom flyert in Leeuwse Veld

Uit de Maas en Waler

ALTFORST – De leerlingen van basisschool De Tweestroom zijn actief aan het flyeren in nieuwbouwwijk Het Leeuwse Veld. Ze hopen met deze actie nieuwe kinderen te bereiken en zo meer klasgenootjes te krijgen.

Jans, Thijs, Luuk, Noud en Daan rennen van de ene deur naar de andere. Moeders Helmi, Corine en Sandra houden de dozen met flyers vast. Alle brievenbussen in Het Leeuwse Veld worden voorzien van een flyer over de basisschool van Altforst. De school is op zoek naar nieuwe leerlingen die het unieke onderwijsconcept willen volgen in kleine groepen.

Basisschool De Tweestroom is een innovatieve en kleine basisschool in Altforst. Er wordt in units gewerkt, waarbij het onderwijs groepsoverstijgend wordt georganiseerd. Hiermee spelen de leerkrachten beter in op de individuele leerbehoeften van het kind. Zowel het kind als de ouder wordt betrokken bij het leerproces.

De kinderen leren onder andere probleemoplossend te handelen in sociale en werksituaties. Dit doen zij onder meer middels zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen, zorgdragen voor de omgeving en materiaal en het stellen van doelen.

Groen schoolplein
Onlangs werd het schoolplein van de basisschool in een groen jasje gestoken, en voorzien van een moestuin, verschillende natuurlijke speelmogelijkheden en fijne buitenlesplekken. Het plan daarvoor werd volledig door de leerlingen bedacht en ontworpen.

De vijf enthousiaste jongens bellen ook bij wethouder Rob Reuvers aan om de flyer persoonlijk te overhandigen: ‘Ik ben supporter van maatschappelijke initiatieven en dit past prima in het kader van burgerparticipatie voor de leefbaarheid’, geeft hij aan.
Moeder Corine hoopt dat de actie de school een aantal nieuwe leerlingen oplevert: ‘Juist voor het gezin dat groener wil wonen en waarvan de kinderen kleinschalig basisonderwijs willen volgen, kan Altforst iets bieden.’

Door Hanneke de Vries