Gescheiden ouders en informatieverstrekking door school